شیشه های دوتایی روغن و سرکه


خرید محصول
شیشه های دوتایی روغن و سرکه
دارای دکمه فشاری کنترل میزان ریزش
شامل دو شیشه مجزا جهت روغن یا سرکه یا ...
ظرفیت هر شیشه 300 میلی لیتر

قیمت این محصول 30000 تومان
 
خرید محصول